Instituttleder ved Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo / Høgskolen i Akershus

Kode: 20223
Denne annonsen er utgått på dato

Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus har i styremøter 9. desember 2010 vedtatt å fusjonere. Endelig vedtak fattes av Kongen i Statsråd, og de to høgskolene blir én institusjon - Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1. august 2011.

Instituttleder ved Institutt for helse, ernæring og ledelse

Ref. 11/830 

Ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus som fra høsten 2011 er slått sammen til én høgskole med fire nye fakultet, er det fra 1. august ledig til sammen 16 stillinger som instituttleder. Høgskolen i Oslo og Akershus vil være en av landets største utdanningsinstitusjoner med rundt 16 000 studenter, og har som mål å bli et universitet som er ledende i Norden med en profesjonsrettet profil. Den nye institusjonen skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. De nye instituttlederne vil få en sentral rolle i utvikling av organisasjonen. 

Ved Fakultet for helsefag er det ledig stilling som instituttleder for Institutt for helse, ernæring og ledelse. Samme fakultet utlyser flere instituttlederstillinger, se egne annonser. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år - totalt 12 år.

Instituttet har ca 85 ansatte og er lokalisert på studiested Lillestrøm. Det tilbys bachelorutdanning i sykepleie, masterutdanning i helse og empowerment, bachelorutdanning i husøkonomi og serviceledelse og i kostøkonomi, ernæring og ledelse, bachelorutdanning i samfunnsernæring og masterutdanning i ernæring, helse og miljø. I tillegg tilbys en rekke videreutdanninger.  

Instituttets forskningsprogram gjenspeiler instituttets satsingsområder, med fokus på helse, sykepleie, empowerment, mat, ernæring, samfunn, helsefremmende og forebyggende strategier.

Ansvarsområde

Instituttleder har faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten i instituttet, noe som inkluderer personal- og økonomistyringsansvar. Instituttleder skal være pådriver for forsknings- og utviklingsarbeid og delta aktivt i fakultetets arbeid med internasjonalisering. Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse

Ønskede kvalifikasjoner:

  • relevant høyere utdanning tilsvarende førstestillingsnivå
  • ledererfaring fra undervisnings- og forskningsvirksomhet
  • bred kompetanse fra ett eller flere fagområder innenfor instituttet
  • erfaring med og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk 

Dessuten vil det bli lagt vekt på:

  • motiverende og inkluderende lederstil
  • motivasjon for å drive strategisk arbeid og utvikling for å nå organisatoriske mål
  • evne til å ta beslutninger og være løsningsorientert
  • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt
  • engasjement og entusiasme for stillingen 

Høgskolen tilbyr interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø, og det legges vekt på nettverksbygging og utviklingsmuligheter for ledere. 

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder i ltr. 76 - 82. For spesielt kvalifiserte søkere kan høgre lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til dekan Bente Skulstad Austrått, tlf. 977 49 071 eller studieleder Kirsten Vistnes, tlf. 64 84 92 29.

Vi oppfordrer søkerne til å sende selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk, benytt link til elektronisk søknadsskjema annet sted på denne siden. 

Alternativt kan søknad og CV merket ”Ref 11/830” sendes til Høgskolen i Oslo, Organisasjons- og personalseksjonen, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo innen 22. mars 2011. 

Etter ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten.

Vennligst referer til Skift.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Høgskolen i Oslo
Sted 0130 Oslo
Tittel Instituttleder ved Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo / Høgskolen i Akershus
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Studieadministrasjon
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Universitet/Høgskole
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Bente Skulstad Austrått
Tittel Dekan
Mobil 977 49 071

Kontakt

Kontakt Kirsten Vistnes
Tittel Studieleder
Telefon 64 84 92 29
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring