Sykepleier 60% fast ved hjemmesykepleien Sætre Distrikt. , Elverum kommune

Kode: 18928
Denne annonsen er utgått på dato

Elverum er en betydelig bykommune på Østlandet og passerer nå 20.000 innbyggere. Elverum er inne i en spennende utvikling og vekst. Elverum er vertskommune for viktige institusjoner som Høgskolen i Hedmark, Sykehuset Innlandet, Forsvaret, Norsk Skogmuseum og NRK.

Kommunen er tyngdepunkt innen bl a helse, utdanning og skogkompetanse. Som mål i den nye kommuneplanen står det at "Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere". Kommunen har ca 1.200 årsverk og et driftsbudsjett på ca kr 830 mill.

Sykepleier 60% fast ved hjemmesykepleien Sætre Distrikt.

Med mulighet for utvidelse.

SAKSNR  10/1473

Stillingen er ledig fra dags dato

Kvalifikasjoner for stillingen:

Autorisasjon som sykepleier

Personlig egnethet vektlegges.

Lønnsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

Konst.Enhetsleder Elizabeth Odberg,  tlf. 62 43 33 52./41565699

Et utvalg av søkerne vil bli innkalt til intervju.

Dokumentasjon av opplysninger i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju eller ved forespørsel.

 Interne søkere som ønsker utvidet stillingsstørrelse  i Elverum kommune, må oppgi dette i søknaden, jf. HTA §2.3.

Søkere oppfordres til å bruke kommunens søknadsrutiner på internett. Søk på stilling via link nederst på siden


Husk å skrive inn saksnummer. Internet tilgang finnes bla. ved servicekontoret, biblioteket og NAV.

 SØKNADSFRIST: 18.mai 2010

Vennligst referer til Skift.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Elverum kommune
Sted 2418 Elverum
Tittel Sykepleier 60% fast ved hjemmesykepleien Sætre Distrikt. , Elverum kommune
Kategori Helse/Omsorg
  Sykepleie- og omsorgstjenester
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Helse/Sosial

Kontakt

Kontakt Elizabeth Odberg
Tittel Konst.Enhetsleder
Telefon 62 43 33 52
Mobil 41565699
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring