UTEKONTAKT, Vadsø kommune

Kode: 13115
Denne annonsen er utgått på dato

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

UTEKONTAKT

Overskrift

Vadsø kommune har ledig stilling som utekontakt . Stillingen er 50% og er et engasjement inntil 4 år. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver består i å oppsøke uorganiserte ungdommer i deres miljøer. Utekontakten skal hjelpe ungdommene med å finne positive aktiviteter. Videre skal han/hun samarbeide med skoler, barnevern, politi, natteravn , NAV og andre aktuelle instanser.

Utekontakten kan ha kontorplass på Ungdommens hus. Arbeidstid er dag- og kveldstid.

Kvalifikasjoner

Til stillingen ønsker vi søkere med utdanning og/eller bakgrunn for barne- og ungdomsarbeid. Personlig egnethet vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår
Lønn i hht. tariff.

Medlemskap i pensjonsordning. Vilkår for stillingen følger av lov og avataler som gjelder til enhver tid.

Søknad sendes

Vadsø kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Søkere må benytte vårt elektroniske søknadssjema. Skjema og nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger. For eventuell veiledning ta kontakt med personalenheten.

Søkerlister med opplysninger om navn. alder, stilling eller yrkestittel og bosted-eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden.

Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Vennligst referer til Skift.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Vadsø kommune
Nettside Trykk her
Sted Vadsø
Tittel UTEKONTAKT, Vadsø kommune
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Grunnskole

Kontakt

Kontakt Øystein Strand
Tittel Daglig leder
E-post oystein.strand@vadso.kommune.no
Telefon 91307849
Mobil 91307849
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring