Annonse

35 stillinger

Stillingstittel Sted Publisert Arbeidsgiver
Administrerende direktør,
Film & Kino
Oslo 23.04.14 Film & Kino
Avdelingsleder / politiinspektør for Avdeling for fellesoperative tjenester,
Politiets utlendingsenhet
Oslo 23.04.14 Politiets utlendingsenhet
Avdelingsleder / politiinspektør for Avdeling for registrering og ID-arbeid,
Politiets utlendingsenhet
Oslo 23.04.14 Politiets utlendingsenhet
Instituttleder ved Institutt for kultur- og humanistiske fag,
Høgskolen i Telemark
Bø (tel.) 23.04.14 Høgskolen i Telemark
Avdelingsleder for IKT-service Sør,
Sykehuspartner
Oslo 23.04.14 Sykehuspartner
Seksjonssjef,
Norsk Pasientskadeerstatning
Oslo 23.04.14 Norsk Pasientskadeerstatning
Fylkesbiblioteksjef - Kulturseksjonen - 2 gangs utlysning,
Vest-Agder fylkeskommune
Kristiansand 23.04.14 Vest-Agder fylkeskommune
Fengselsleder - Haugesund fengsel,
Kriminalomsorgen Region Sørvest
Haugesund 22.04.14 Kriminalomsorgen Region Sørvest
Rektor, Steinkjer videregående skole,
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Steinkjer 22.04.14 Nord-Trøndelag fylkeskommune
Bygningsingeniør/stikningsingeniør,
Røynstrand Entreprenør AS
Odda 11.04.14 Røynstrand Entreprenør AS
Prosjektleiar /prosjektingeniør,
Ullensvang herad
Ullensvang 11.04.14 Ullensvang herad
IKT Kompetent? Samfunnsengasjert?,
Politiets IKT-tjenester
Oslo 11.04.14 Politiets IKT-tjenester
Avdelingsdirektør - Juridisk avdeling,
Luftfartstilsynet
Bodø 10.04.14 Luftfartstilsynet
Ledere for crew på basene Bergen, Oslo og Tromsø,
Widerøe's Flyveselskap AS
/ 10.04.14 Widerøe's Flyveselskap AS
Avdelingsdirektør, Hamar,
Statens sivilrettsforvaltning
Hamar 10.04.14 Statens sivilrettsforvaltning
Kultursjef,
Eidsiva bredbånd AS
Lillehammer 10.04.14 Eidsiva bredbånd AS
PROSESSKONSULENT,
Institutt for Medskapende Ledelse (IML)
Oslo 10.04.14 Institutt for Medskapende Ledelse (IML)
Oppvekstsjef,
Lebesby kommune
Lebesby 10.04.14 Lebesby kommune
Rådgivar ved arkivtenesta,
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Bergen 09.04.14 Senter for internasjonalisering av utdanning
Dagleg leiar,
Ulvik Næringslag
Ulvik 09.04.14 Ulvik Næringslag
2 stillingar som pedagogar ved PPT,
Gloppen kommune
Gloppen 08.04.14 Gloppen Kommune
Fagstilling PPT,
Gloppen kommune
Gloppen 08.04.14 Gloppen Kommune
Enhetsleder - Helsevakt for helse- og velferdstjenester ,
Trondheim Kommune
Trondheim 08.04.14 Trondheim kommune
Seksjonsleder i fagavdeling syn II - Statped midt,
Statped
Melhus 08.04.14 Statped
Ass. produksjonssjef,
Seafood Farmers of Norway AS
Giske 07.04.14 Seafood Farmers of Norway AS
Intensivsykepleier/sykepleier, Anestesi- og intensivavdelingen
Diakonhjemmet Sykehus
Oslo 04.04.14 Diakonhjemmet Sykehus AS
IKT-rådgjevar,
Vågsøy kommune
Vågsøy 04.04.14 Vågsøy kommune
Energirådgiver - Sikkerhet og internkontroll,
Vestre Viken HF
Drangedal 04.04.14 Vestre Viken HF
Rådmann 2. gangs utlysing,
Båtsfjord kommune
Båtsfjord 01.04.14 Båtsfjord kommune
Riksarkivar - leiar for Arkivverket,
Kulturdepartementet
Oslo 28.03.14 Arkivverket
« Forrige 1 | 2 Neste »
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring