Annonse

17 stillinger

Stillingstittel Sted Publisert Arbeidsgiver
Avdelingsleder - Bolig med bistand, avd. Gjestadtunet 2,
Ullensaker kommune
Ullensaker 29.04.16 Ullensaker kommune
Kirkeverge,
Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF)
Bergen 28.04.16 Bergen Kirkelige Fellesråd
Avdelingsleder Kirurgisk klinikk,
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Bergen 27.04.16 Haraldsplass Diakonale Sykehus
Administrativ leder - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus,
Arbeidstilsynet
Moss 26.04.16 Arbeidstilsynet Indre Østland
Rådmann, 2. gangs utlysning,
Sigdal kommune
Sigdal 25.04.16 Sigdal kommune
Områdeleder for kirken i Oslo,
Kirkelig fellesråd i Oslo
Oslo 25.04.16 Kirkelig fellesråd i Oslo
Dagleg leiar ved interkommunal legevakt søkes,
Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt (SYS IKL)
Førde 25.04.16 Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt (SYS IKL)
Ekspedisjonssjefer,
Riksrevisjonen
Oslo 22.04.16 Riksrevisjonen
Seksjonssjef administrasjonsseksjonen,
Fiskeridirektoratet
Bergen 19.04.16 Fiskeridriektoratet
Enhetsleder Teknisk enhet,
Sør-Odal kommune
Sør-Odal 19.04.16 Sør-Odal kommune
Ingeniør Geodata VA - Teknisk drift,
Os kommune i Hordaland
Os (hordaland) 15.04.16 Os kommune i Hordaland
Sykepleiere - 3 x 100 % faste stillinger ved Skjervum helse- og omsorgssenter, avd. 1,
Gran kommune
Gran 15.04.16 Gran kommune
Sykepleier,
Stiftelsen Betanien Bergen, Betanien rehabilitering og sykehjem
Bergen 15.04.16 Stiftelsen Betanien Bergen, Betanien sykehus
Seksjonsleder for Radiografi - Bildediagnostisk avdeling,
Akershus universitetssykehus HF
Lørenskog 14.04.16 Akershus universitetssykehus HF
Leder av Borgertorg,
Svelvik kommune
Svelvik 13.04.16 Svelvik kommune
Navigatør/foreleser i nautiske fag,
Høgskolen Stord/Haugesund
Haugesund 11.04.16 Høgskolen Stord/Haugesund
Psykologspesialist/psykolog og sykepleier/vernepleier/sosionom - Rusteam - Senter for psykisk helse og rus, Midt-Troms,
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lenvik 08.04.16 Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring